Ajankohtaista

Anna Nyyssönen rakennuttamisosaston vetäjäksi

Ins. (YAMK) Anna Nyyssönen on aloittanut rakennuttamispalveluiden osastopäällikkönä Finnmap Infrassa.

Annalla on laaja kokemus työnjohto- ja esimiestehtävistä rakennuttamisen ja kunnossapidon alalta. Viimeksi hän työskenteli projektinjohtajana Helsingin kaupungilla, jossa hänen vastuulleen kuului muun muassa katualueiden ja yleisten alueiden rakennuttamista ja projektinjohtoa. Sitä ennen kokemusta on esimerkiksi Nurmijärven kunnalta ja Sitosta.

”Finnmap Infra on vakaa suomalainen yritys, jolla on vahva arvopohja ja halu sitoutua ympäristöystävälliseen, toimivaan ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Odotan innolla uutta työtä ja haluan olla mukana kehittämässä suunnitelmallista ja laadukasta infran rakennuttamista, joka palvelee asiakkaitaan.”

Työn vastapainona Anna harrastaa kulttuuria: hän lukee, käy kuvataidenäyttelyissä ja kirjoittaa tekstejä. Taide ja kulttuuri tuovat tasapainoa, suhteellisuuden tajua ja erilaista näkemystä elämään. Kirjoittaminen tukee myös työn tekemistä, sillä kirjoitustaito on keskeistä jokapäiväisessä viestinnässä asiakkaiden kanssa.