Ajankohtaista

Finnmap Infra laatii Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman

Finnmap Infra on voittanut tarjouskilpailun Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman laatimisesta. Tarjouskilpailuun osallistui kahdeksan suurta infrasuunnittelun yritystä.

Tiesuunnitelman tilaajat ovat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Nurmijärven kunta.

Tiesuunnitelma käsittää Klaukkalan keskustaajaman kiertävän, noin 7,5 kilometrin pituisen uuden ohikulkutieyhteyden valtatieltä 3 maantielle 132 ja yhteyteen liittyvät järjestelyt.

Hanke parantaa Klaukkalan taajaman liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteita. Myös meluhaitat pienenevät nykyisen Klaukkalantien varrella.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2016.

Klaukkala_netti_kuva2

Klaukkalan ohikulkutie (Yleissuunnitelman tarkistaminen 2012).