Ajankohtaista

Harjoittelussa pääsi heti mukaan tiimiin ja projekteihin

Olin muutaman kuukauden työharjoittelussa Finnmap Infralla oppien tiesuunnittelusta ja infra-alasta yleisesti. Opiskelen suunnitteluassistentiksi viimeistä vuotta. Koulussani keskitytään lähinnä rakennustekniikkaan, joten harjoitteluun tullessani en tiennyt infra-alasta paljoakaan. Minulla ei ollut muita odotuksia kuin se, että toivoin oppivani paljon. Olin liikenteessä hyvin avoimin mielin ja sainkin kuukausien aikana valtavasti uutta tietoa ja oppeja.

Pääsin hyvin nopeasti mukaan yrityksen toimintaan. Vaikka taitoa ja tietoa ei alussa juurikaan ollut, koin silti olevani osa tiimiä. Hyppäsin heti mukaan viikoittaisiin palavereihin ja meneillään oleviin projekteihin.

Työnkuvaani kuului esimerkiksi lähtötietojen hakua tasoristeysten poistamiseen liittyviin suunnitteluprojekteihin. Lisäksi pääsin arkistoimaan ja tekemään erilaisia piirustusteknisiä korjauksia. Opin myös kokonaan uusien ohjelmien käyttöä.

Pistin hyvin nopeasti merkille Finnmap Infran hyvän, yhteisöllisen ilmapiirin. Ihmiset Finnmapilla ovat helposti lähestyttäviä eikä huumorintajua puutu keneltäkään. Koin myös saavani merkityksellistä palautetta tekemästäni työstä. Kokonaisuudessaan harjoittelu oli antoisa ja positiivinen kokemus!

Teksti: Silja Aitto-oja