Ajankohtaista

Jyväskylä–Pieksämäki-radalle suunnitellaan tasoristeyspoistot

Finnmap Infra suunnittelee tasoristeysten poistamisen Jyväskylän ja Pieksämäen väliseltä rataosuudelta. Hankkeessa esitetään poistettavaksi yhteensä 15 tasoristeystä. Tasoristeysten vähentäminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja vähentää riskiä tasoristeysonnettomuuksiin, joiden seuraukset ovat usein vakavia.

Jyväskylä–Pieksämäki-rataosuus on jaettu kolmeen ratasuunnitelmaan: Jyväskylän ja Laukaan alueet, Hankasalmen alue ja Pieksämäen alue. Tasoristeysten poistojen suunnittelu on osa Väyläviraston Jyväskylä–Pieksämäki-perusparannushanketta. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä.

Jäljellä haastavia kohteita

Hankkeessa suunnitellaan korvaavia tieyhteyksiä, joihin liittyy mm. silta-, geo-, kuivatus- ja ympäristösuunnittelua. Lisäksi selvitetään ympäristövaikutuksia esimerkiksi melun osalta.

”Jokaisen tasoristeyksen omat haasteet tekevät suunnittelusta mielenkiintoista – niin sanotut helpoimmat tasoristeyskohteet on poistettu jo aiemmin. Työ on lähtenyt hyvin liikkeelle ratkaisujen alustavalla hahmottelulla ja ympäristönäkökohtien huomioimisella”, kuvaa projektipäällikkö Teemu Tuhkanen Finnmap Infrasta.

“Tilaajamme Maija Lavapuro Väylävirastosta ja Katja Puolitaival rakennuttajakonsultti Weladolta ovat olleet erittäin positiivisia ja kannustavia siihen suuntaan, että olemme olleet yhteyksissä maanomistajiin jo alkumetreillä. Tämän ansiosta ratkaisuja on saatu vietyä jo eteenpäin, mikä on todella motivoivaa”, Teemu Tuhkanen kertoo.

Uusia tieyhteyksiä ja seitsemän siltaa

Ratasuunnitelmissa esitetään poistettavat tasoristeykset ja niiden korvaavat tiejärjestelyt. Korvaavista yhteyksistä suunnitellaan mahdollisimman sujuvat ja kustannustehokkaat. Osassa kohteista kulku onnistuu olemassa olevia teitä pitkin.

Rataosuudelle on suunnitteilla yhteensä 7 uutta ali- tai ylikulkusiltaa. Suunnittelun aikana siltakohteille tehdään vaihtoehtotarkastelut, joiden perusteella valitaan kuhunkin kohteeseen parhaiten sopiva siltatyyppi.

Tasoristeyksissä radan kanssa risteävät väylät ovat pääosin yksityisteitä. Neljässä poistettavaksi esitetyssä tasoristeyksessä risteävä väylä on maantie ja yhdessä jalankulku- ja pyörätie.

Suunnittelun aikana käydään keskusteluja sidosryhmien kanssa ja kuullaan alueen asukkaita. Suunnitelmien ratkaisuja esitellään yleisötilaisuuksissa vuoden 2023 aikana.

Tasoristeykset merkittävä turvallisuusriski

Jyväskylä–Pieksämäki on yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jolla liikennöi 10 henkilöjunaa vuorokaudessa molemmat suunnat mukaan lukien. Tavarajunia kulkee vakinaisessa liikenteessä 12 vuorokaudessa.

Rataosuuden pituus on noin 80 kilometriä. Nykyisiä tasoristeyksiä on 20, joista 11 on varustettu puolipuomi- tai valovaroituslaitoksella.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden merkittävä parantaminen. Tasoristeykset ovat keskeinen turvallisuuden riskitekijä sekä tie- että raideliikenteelle. Valtion rataverkolla tapahtuu keskimäärin 20 tasoristeysonnettomuutta vuodessa (lähde: vayla.fi).

Lue lisää hankkesta Väyläviraston sivuilta.

Nettisivuillamme voit tutustua ratasuunnittelumme ja tiesuunniteluumme.

Katso lisää hankkeita referensseistämme.