Referenssit

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle.

Askiston kohdalla Vantaalla Kehä III:n nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusitaan. Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannetaan. Askiston kohdalla parannetaan myös melusuojausta rakentamalla Kehä III:n pohjoisen ajoradan viereen 3,5 metriä korkea meluseinä, joka suojaa Tulvaniityntien varrella sijaitsevia omakotitaloja tieliikenteen melulta.

Suunnitelmat tehdään Finnmap Infra–Ramboll -työyhteenliittymänä.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:

  • 8 uutta siltaa ja 2 korjattavaa siltaa
  • 2,4 km meluaitaa ja -kaidetta
  • 1 uusi eritasoliittymä
  • Puupaalutetun paalulaatan korjaaminen
  • Erilliset rampit joukkoliikenteen linja-autoille