Ajankohtaista

Kreaten kumppanina eritasoliittymän rakentamisessa

Toteutamme yhteistyössä Kreaten kanssa Arolammin eritasoliittymän valtatielle 3. Urakka tehdään suunnittele ja toteuta -periaatteella.

Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettava Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta. Finnmap Infra laatii hankkeen suunnitelmat ja Kreate vastaa rakentamisesta.

Kreatessa hankkeen yhteyshenkilönä toimii työpäällikkö Petri Ketonen. Finnmap Infrassa hankkeen projektipäällikkö on Teemu Tuhkanen ja pääsuunnittelija on Anna Elf.

Kreate on Suomen johtavia infrarakennusyrityksiä ja tärkeä yhteistyökumppanimme. Kreate syntyi 1.4.2015, kun kolme kovaa infrarakentamisen osaajaa Fin-Seula Oy, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy yhdistivät voimansa.

Arolampi_suunnitelmakartta2

Ote Arolammin eritasoliittymän tiesuunnitelman suunnitelmakartasta.