Ajankohtaista

Lämmin valaistus miellyttää kadun käyttäjiä

Valaistussuunnittelijamme Santeri Malmi syventyi diplomityössään katuvalaistukseen käyttäjätyytyväisyyden ja ihmiskeskeisen valaistuksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia ulkovalaistukseen soveltuvaa valaistuksen värilämpötilaa sekä selvittää, millainen on miellyttävä ja turvallisuudentunnetta luova ulkovalaistus. Työhön sisältyneessä käyttäjätyytyväisyyskyselyssä jalankulkijat ja pyöräilijät kokivat etenkin lämpimät värisävyt miellyttäviksi ja turvallisuuden tunnetta luoviksi katuvalaistuksessa.

Santeri toteutti tutkimuksen kadunvarsi- ja postikyselynä Laajasalontiellä Helsingissä syksyllä 2019. Ennen kyselyn tekemistä Helsingin kaupunki oli saneerannut kadulle värilämpötilan säädön mahdollistavan LED-valaistuksen. Tiedettävästi vastaavanlaista värilämpötilan säätöä ei ole toteutettu missään muualla maailmassa katuvalaistuksessa.

Uusien valaisimien erityisominaisuuksista ei tiedotettu julkisesti ennen tutkimusta. Harva haastateltava oli havainnut valaisimissa mitään erikoista ennen kuin niistä kysyttiin.

Aihealue vaatii vielä jatkotutkimuksia, mutta käyttäjätyytyväisyyden näkökulmasta katu- ja tievalaistuksessa kannattaisi suosia miellyttävämmiksi koettuja lämpimämpiä värisävyjä. Tähän asti LED-valaisimin toteutetussa ulkovalaistuksessa on käytetty pääosin kylmiä värilämpötiloja niiden paremman valo- ja energiatehokkuuden vuoksi. Lämpimiä värilämpötiloja kannattaisikin jatkossa hyödyntää esimerkiksi vähäliikenteisillä ja matalanopeuksisilla tonttikaduilla.

Santeri laati diplomityön Helsingin kaupungin toimeksiantona.