Ajankohtaista

Mallinnus tuo säästöjä teiden korjaamisessa

Finnmap Infra on vahvasti mukana kehittämässä prosesseja ja välineitä tietomallinnuksen hyödyntämiseksi myös ylläpidon päällystystöissä. Mallintamisen tarjoamia hyötyjä on jo raportoitu useissa eri yhtyksissä. Viimeisimmän Rakennuslehden lisäksi aihe on saanut näkyvyyttä monissa alan lehdissä ja muissa tiedotuskanavissa. Lisäksi olemme juuri kirjoittamassa Liikenneviraston julkaisua “Kokemukset tietomallien hyödyntämisestä teiden ylläpidon suunnittelussa ja hankinnassa 2012–2014” sekä YIV 2015 ohjetta 11.1 “Infran hallinta, Inframallinnus korjaustehtävissä”.

 

Linkkejä verkosta löytyviin julkaisuihin:

RL-juttu