Ajankohtaista

Mallipohjaiseen kustannuslaskentaan siirtymistä selvitettiin opinnäytteessä

Insinööriksi (AMK) valmistunut Sari Pehkonen syventyi Finnmap Infralle laatimassaan opinnäytetyössä suunnitteluvaiheen määrä- ja kustannuslaskennan kehittämiseen.

Sari selvitti, miten infrarakentamisen suunnittelussa olisi mahdollista siirtyä tietomallipohjaiseen määrä- ja kustannuslaskentaan. Lisäksi työssä tutkittiin suunnitteluvaiheen rakennuskustannusarvion luotettavuutta ja sen mittaamista.

Tulokseksi saatiin tietoa nykyisten määrälaskentatyökalujen mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä tietomallipohjaisen kustannuslaskennan kehitystarpeista. Lisäksi Finnmap Infra sai käyttöönsä opinnäytetyössä kehitetyn mittarin rakennuskustannusarvion luotettavuuden mittaamiseen.

Sarille myönnettiin haasteellisesta ja alalle tärkeästä opinnäytetyön aiheesta SKOL ry:n stipendi.

Sari2