Ajankohtaista

Nelikaistainen Turun kehätie avattiin Kauselan ja Pukkilan välillä

Yksi merkittävistä tiesuunnittelukohteistamme, Turun kehätien Kauselan ja Pukkilan välinen osuus on avattu liikenteelle. STk-mallilla toteutettuun hankkeeseen sisältyi mm. kehätien nelikaistaistaminen, Kauselan eritasoliittymän parantaminen ja Aurajoen ylittävät sillat. Turun kehätie kuuluu vilkkaasti liikennöityyn E18-tiehen.

Hankkeen historia alkaa Finnmap Infran osalta koko Kausela-Kirismäki-osuuden tiesuunnitelmasta, joka valmistui 2018. Rakentamisvaiheessa toimimme Kauselan ja Pukkilan välisellä osuudella urakoitsija Kreaten suunnittelukumppanina. Hankkeesta vastaa Väylävirasto.

“Tiesuunnitelmasta asti mukana olleena on ollut mukava nähdä, että alussa luotu hankkeen kokonaisilme on säilynyt myös toteutuksessa. Toki rakentamisvaiheessa mennään syvemmälle ja varmistutaan, että ratkaisun toteutus on optimoitu ja riittävät yhteensovitukset tehty”, hankkeen väyläsuunnittelusta vastaava Mikko Erjo Finnmap Infrasta kertoo.

Tietomalli edellä osa-alueita yhteensovittaen

Toteuttamisvaiheen suunnittelussa sovitettiin monia eri palasia kohdilleen. Suunnittelutyötä tehtiin nopealla tempolla tietomallinnus edellä: kun suunnitelma joltain osin valmistui ja hyväksyttiin, koneet olivat jo kaivamassa. Tietomallikoordinaattorin rooli oli avainasemassa eri yhteistyötahoilta saadun tiedon yhdistämisessä ja välittämisessä.

“Suunnittelijan näkökulmasta kohteessa korostuivat erityisesti työnjärjestyksen suunnittelu, työpajatyyppinen työskentelytapa ja työmaan kanssa kommunikointi. Kehätietä oli tekemässä monta eri toimijaa, joilla jokaisella oli omat järjestelmänsä. Silloin konkretisoituu, kuinka keskeistä ajantasainen ja läpinäkyvä tiedonkulku on”, Mikko Erjo kuvaa.

Oman haasteensa toi parannettavan tieosuuden nykyinen, erittäin vilkas liikenne.

Haastavat pohjaolosuhteet

Rakentamiseen ja sen suunnitteluun vaikuttivat hankkeen alusta loppuun erittäin vaativat pohjaolosuhteet. Maaperä on koko alueella pääosin savea muutamaa kalliokohtaa lukuun ottamatta.

“Jos aiemmissa hankkeissa on ollut yksittäisiä haastavia kohtia geosuunnittelun osalta, niin tässä pohjamaa oli koko matkalta haastavaa. Georatkaisut piti saada toimiviksi ja hyväksytetyiksi ennen kuin suunnittelussa voitiin edetä ylempiin rakenteisiin”, Mikko Erjo kertoo.

Ratkaisuja tarkasteltiin huolellisessa tarkastusprosessissa, jotta toimivuudesta voitiin varmistua.

Hulevesiratkaisut ympäristöä ja kustannuksia säästäen

Tiesuunnitelman johtavana kuivatusajatuksena oli, että hulevesiä ei johdeta läheiseen Littoistenjärveen. Vaikka tavoite huomattiin työn aikana haastavammaksi kuin aiemmassa vaiheessa ajateltiin, tehtävässä onnistuttiin.

Kehätien varrelle Pukkilaan toteutettiin hulevesien viivästysallas. Alun perin allas oli tarkoitus toteuttaa kaivamalla. Toteutuksessa kuitenkin päädyttiin pengertämiseen, jolloin säästyttiin viereisen päätien pohjanvahvistusten rakentamiselta monen sadan metrin matkalta.

Loppuvuonna 2022 hankkeessa tehdään vielä viimeistelytöitä ja keväällä on istutusten ja vihertöiden vuoro. Avantin eritasoliittymän rakentaminen jatkuu vuonna 2023.