Ajankohtaista

Niko Janhunen Finnmap Infran kehityspäälliköksi

DI Niko Janhunen on aloittanut Finnmap Infran kehityspäällikön tehtävässä. Niko on ollut talossa jo kymmenisen vuotta, aluksi tiesuunnittelijana ja viimeiset 4-5 vuotta projektipäällikkönä. Alan kehitystyössä hän on ollut mukana jo ennen kehityspäällikön pestiäkin, mm. InfraFINBIM- ja BuildingSMART-kehityshankkeissa.

Niko kertoo, että kehityspäällikön rooli on aiempaa koordinoivampi. Siksi uusi pesti ei vie kaikkea aikaa vaan Niko jatkaa edelleen myös suunnitteluprojekteissa muun muassa projektipäällikön tehtävissä.

Mallipohjaisuuden tulee olla arkipäivää

Nikon mukaan kehityspäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varmistaa, että suunnittelutyön prosessit kehittyvät tehokkaammiksi ja yhdenmukaisiksi koko yrityksessä. Olennaista on myös pysyminen mukana teknologian ja ohjelmistojen kehityksessä.

Digitalisaatio ja mallintaminen on kehittynyt alalla kovaa vauhtia ja sen odotetaan myös lisäävän työn tehokkuutta. Toisaalta siirtyminen mallipohjaisuuteen koetaan monesti työläänä ja haastavana askeleena.

Niko haluaa, että mallinnusmöröistä päästäisiin eroon ja suunnittelusta puhuttaisiin kokonaisuutena ilman, että mallintamista tarvitsee eritellä.

– Mallipohjaisuuden ei tulisi olla ”iso juttu”, vaan osa jokapäiväistä rutiinia.

Avoin ja liberaali asenne

Niko on viihtynyt Finnmap Infrassa, koska on saanut sopivan haastavia ja miellyttäviä työtehtäviä alusta alkaen. Työyhteisöä hän kuvaa hyvän kokoiseksi porukaksi, jossa jokainen pystyy vaikuttamaan omaan ja muiden viihtymiseen.

– Meillä on hyvin avoin ilmapiiri – ei liian hipsteri, mutta liberaali asenne.

Solwers-konsernin mukanaan tuomiin yhteistyökuvioihin kehityspäällikkö suhtautuu odottavan innokkaasti. Kehityksen näkökulmasta yhteistyö liittyy muun muassa osaamisen vaihtoon ja kustannustehokkuuden saavuttamiseen erilaisissa hankinnoissa.

Vapaa-ajallaan Niko nauttii juoksusta, hiihdosta, pyöräilystä, pallopeleistä ja ruoanlaitosta sekä leikkimisestä skidin kanssa.