Ajankohtaista

Osaajajoukkomme kasvoi jälleen

Tieosastolle palkattiin kolme työntekijää keväällä 2015.

Miljöösuunnittelija (AMK) Anna Elf palasi Finnmap Infran riveihin pääsuunnittelijan ja projektipäällikön tehtäviin. Elfillä on monipuolista kokemusta tiehankkeiden pääsuunnittelijana ja projektien vetäjänä. Hän on työskennellyt meillä aiemmin vuosina 2005–2011.

YTM Minna Ollikainen siirtyi tieosaston osastosihteeriksi. Aiemmin hän työskenteli vientiosastollamme lähialueprojektien parissa.

Hortonomi (AMK) Sari Pehkonen aloitti tieosastolla tie- ja ympäristösuunnittelijana. Hän on valmistumassa Metropolia-ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi ja laatii opinnäytetyötään.