Ajankohtaista

Päällystealakin digitalisoituu

PANK ry:n Tekninen valiokunta järjesti mielenkiintoisen päällystealan yhteisen työpajan Liikennevirastossa 11.11.2015. Työpajassa keskusteltiin, mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio (tietomallit, koneautomaatio, big data jne.) tuo päällystealalle ja mikä on tähän liittyvä päällystealan visio vuonna 2025. Tilaisuuden tuloksia hyödynnetään laadittaessa tiekarttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilaisuuden aluksi kuultiin muutamia aiheeseen johdattavia alustuksia, joista yhden ”Mallipohjainen päällysteiden korjaaminen – Case Kt 55” piti Petri Niemi Finnmap Infrasta. Kaikki alustukset löytyvät PANK ry:n nettisivustolta.

digitalisaatio

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla.
Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka