Ajankohtaista

Päällystysoptimoinnin diplomityölle palkintoehdokkuus

Ratasuunnittelijamme Mikko Ailiston diplomityö Tieväylien päällystystyökoneiden ohjaus suhteellisessa koordinaatistossa on valittu Suomen edustajaksi kilpailemaan pohjoismaisesta tutkimuspalkinnosta. Voittaja valitaan Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi ry:n (PTL ry) tieteknologia-jaoston vuosikokouksessa 27.5.2019 Kööpenhaminassa.

Palkintoehdokkuuden lisäksi Oulun yliopisto antoi diplomityölle parhaimman arvosanan. Mikko valmistui tänä keväänä ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.

Diplomityössään Mikon tavoitteena oli tutkia ja kehittää uudenlaista koneohjausmenetelmää, jossa asfalttijyrsimien ja asfaltinlevittimien ohjaus tapahtuu suhteellisessa koordinaatistossa. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että kyseinen pinnasta ohjaava -menetelmä tuottaisi kustannussäästöjä automaattiseen 3D-koneohjaukseen ja perinteiseen massatasaukseen verrattuna sekä sillä voidaan saavuttaa tienpinnan toleranssivaatimukset.

Diplomityön rahoittivat Finnmap Infra ja Väylävirasto. Työn ohjaukseen osallistui myös muita alan asiantuntijoita.