Havainnollistaminen

Yhdistämällä suunnitelmat ilmakuvista laadittuun todenmukaiseen virtuaalimalliin saadaan luotua nopeasti ja edullisesti hanketta havainnollistava esittelyaineisto. Suunnitellun hankkeen esittäminen todenmukaisessa ympäristössä tarjoaa kuntalaisille ja päättäjille parhaan mahdollisen tiedon hankkeen vaikutuksista lähialueelle. Todenmukaisen esittelyaineiston avulla on mahdollista kerätä hyvin yksityiskohtaisia muutosehdotuksia suunnittelun jatkamiseksi.

Klaukkalan ohikulkutie 5/2019 (YouTube)

Valokuvamallinnus (YouTube)

Klaukkalan ohikulkutie, tiesuunnitelma (YouTube)

Kaupunkimallintaminen

Kaupunkimallintaminen – Kaupunkimalli nykyhetkestä, suunnitelma huomisesta, päätös tulevaisuudesta

Kaupunkimalli helpottaa päätöksentekoa, kun hanke esitellään todellisessa ympäristössä. Tiivistyvän kaupunkirakenteen sisällä suunnittelu vaatii päätöksenteon tueksi todenmukaiset virtuaalimallit.

Kaupunkimallia voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistönhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Kaupunkimallintaminen (YouTube)

Järvenpään kaupungin kaupunkimalli

Espoon kaupungin kaupunkimalli

Yhteyshenkilö
Havainnollistaminen
Matti
Matti Räty

Tietohallintopäällikkö

Puh. 046 8565 833

etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi