Tietomallinnus

Suunnittelemme ja toteutamme hankkeemme tietomallipohjaisesti ja osallistumme aktiivisesti alan kehittämiseen eri yhteistyöfoorumeissa ja kehittämisprojekteissa.

Tuemme asiakkaitamme ja hankkeiden eri osapuolia tietomallipohjaisten hankkeiden kaikkien elinkaaren vaiheiden toteutuksessa ja tiedonhallinnassa. Laadimme esimerkiksi hankinta-asiakirjoja, organisaation tai hankkeen tietomallintamisen tavoitteet ja strategian, toimimme hankkeen tiedonhallintavastaavana tai tietomallikoordinaattorina. Tarvittaessa pidämme koulutuksia ja perehdytämme teidät tietomallintamisen saloihin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää mallipohjaisesta suunnittelusta, -rakennuttamisesta tai muista tietomallintamiseen liittyvistä palveluistamme. Räätälöidään yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus tarve ja asia edellä.

Tietomalli

Tietomalli infra-alalla on jonkin suunnitellun, rakennettavan tai olemassa olevan rakenteen, kuten väylän tai sen osan, kopio digitaalisessa muodossa. Tietomallissa korostuu vakioidun tietosisällön koneluettavuus. Tietomalliaineisto on pääsääntöisesti kolmiulotteista ja helposti havainnollistettavissa esimerkiksi yhdistelmämallissa tai esittelytarkoituksiin tehdyissä virtuaalimalleissa. Aineisto on monipuolisesti hyödynnettävissä kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Yhteyshenkilö
Tietomallinnus
Niko_2017
Niko Janhunen

Osastopäällikkö

Puh. 040 7638 134

etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi