Palvelumme

Viher- ja maisemasuunnittelu

Teemme nykyistä maisemaa elävöittävät viher- ja maisemasuunnitelmat kaikissa hankkeiden suunnitteluvaiheissa. Suunnittelemme tie-, katu- ja rataympäristöt yhdessä muiden tekniikkalajien kanssa toimiviksi ja kestäviksi kokonaisuuksiksi.

Suunnittelemme lisäksi puistoja ja viheralueita kaikkiin tilaajien tarpeisiin. Hyödynnämme vahvaa mallinnusosaamistamme myös viher- ja maisemasuunnitelussa.

Meiltä saat myös ympäristöarvojen ja -vaikutusten arvioinnit. Teemme luontokartoitukset, Natura-alueita koskevat vaikutusten arvioinnit, lausuntopyynnöt ja seurantasuunnitelmat. Laadimme myös ympäristöön liittyvät lupahakemukset.

Yhteyshenkilöt

Viher- ja maisemasuunnittelu

Sari Saros

Viher- ja maisemasuunnittelija, tiesuunnittelija
Puh. 043 8565 847
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Jaana Katajalehto

Viher- ja maisemasuunnittelija
Puh. 050 5088 764
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Viher- ja maisemasuunnittelu

Hankkeitamme

Maantien 140 Järvenpään kiertoliittymä

Vanhan Lahdentien ja Sipoontien ruuhkainen nelihaaraliittymä rakennettiin kiertoliittymäksi Järvenpäässä. Samalla parannettiin joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä. Tieympäristösuunnittelun tavoitteena oli liittää väyliin kohdistuvat muutokset osaksi

Lue lisää »

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii

Lue lisää »