Pisararata

Asemien (3 kpl), ajotunneleiden suuaukkojen (3 kpl) ja kuilujen maanpäällisten alueiden katu- liikenne- ja ympäristösuunnittelu. Tehtävään sisältynyt lisäksi geo-, kuivatus- ja vesihuoltosuunnittelu sekä koordinointi ja yhteensovitus arkkitehti-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelun kanssa. Vaativat työnaikaiset liikennejärjestelyt sisältäen raitioliikenteen sekä silta- ja taitorakenteiden yhteensovittaminen.

Pisara-rata yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet Helsingin kantakaupungin kiertävällä n. 7,2 kilometrin pituisella ratalenkillä. Rata on kaksiraiteinen ja sijoittuu n. kuuden kilometrin matkalla kalliotunneliin. Pisararadalla tavoitellaan junaliikenteen palvelukyvyn, kapasiteetin ja toimintavarmuuden parantamista sekä Helsingin keskustan joukkoliikenneyhteyksien parantamista.

Pisararadan rakentaminen aiheuttaa valmistuttuaan ja radan rakennusaikana väliaikaisia sekä myöhemmin pysyviäkin muutoksia katu- ja kevyenliikenteen väyläverkkoon erityisesti Alppipuiston ja Vauhtitien yhteydessä tunneleiden suuaukkojen sijoittuessa näille alueille.

Tillinmäentien alue

Tillinmäentien alue, rakennetun ympäristön saneeraus ja täydennyssuunnittelu

Tillinmäentie on täydentämisrakentamisen myötä Tillinmäen alueelle suunniteltu uusi kokoojakatu, johon liittyvinä suunniteltiin 9 tonttikatua, erillisiä raitteja sekä koko alueen vesihuoltoverkosto.

Kohteen erityispiirteitä olivat mm:
– Kokoojakatu pääosin pehmeiköllä ja valtaosa katualueesta on jouduttu stabiloimaan

– Kadun ylittävä puinen kevyen liikenteen silta, joka on talvella osana hiihtoreittiä.

– Kaksi kiertoliittymää

– Jätevesipumppaamo

Pasilan Konepaja-alue

Pasilan Konepajan alue rakentuu vanhalle VR:n varikkoalueelle, jossa osa rakennuskannasta on suojeltu. Asuinkortteleiden keskellä vanha ratapiha muuttuu Konepajanpuistoksi.

Alueella on Finnmap Infran suunnittelmien mukaisesti rakentunut Teollisuuskadun laajennus ja saneeraus, uusi raitiolinja nro 9 sekä asuinkortteleita ympäröiviä katualueita tukimuureineen ja portaineen. Parhaillaan meillä on työpöydällä alueen eteläosa (Traverssikadun ja Sturenkadun välinen alue), josta on kehittymässä mielenkiintoinen kaupunkitila historiallisine puitteineen ja uusine toimintoineen.

Monipuolisen kohteen erityispiirteitä ovat olleet mm:

– Suunnittelualueen suojeltava rakennus on perustettu puupaaluille, joiden säilyminen on turvattu pysyvällä ponttiseinärakenteella ja uusien asuinrakennuskiinteistöjen kattovesin imeyttämisellä tämän taakse.

– Alueen korkeuseroja tasaa massiivinen graniittitukimuuri ja kahdet lämmityskaapelein sulana pidettävät portaat. Osalla tukimuuria käytettiin alueen vanhan muurin kiviä.

– Suuri määrä kadun alaista (nykyistä ja uutta) kunnallistekniikkaa: mm. tulvaviemäri (2000B), kaukojäähdytys (DN700), kaukolämpö, kaasu ja laajat tele- ja sähkökaapelien putkitukset.

– Osa kaduista ja vesihuollosta on perustettu paalulaatoille.

Etelä-Hermannin alueen katu- ja rakennesuunnittelu

Alue oli aiemmin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan hallinnassa. Tiedekunta muutti Viikkiin vuonna 2006, ja sen rakennukset (mm. pieneläinklinikka) purettiin. Helsingin vankila säilyy alueella. Alueen avajaisia vietettiin 22.9.2012. Alueen katuverkko ja liittyvä kunnallistekniikka on suunniteltu uudestaan.

Kadunrakentamisen kannalta kohteen erityispiirteitä olivat mm:
– Kapea katutila ja toimintojen sekä rakenteiden mahduttaminen kadulle
– Vankila-alueen ympärille suunniteltu maaston mukaisesti polveileva ja vankilan materiaaleja ja muotokieltä noudatteleva tiiliverhoiltu suojamuuri.
– Laajat kadunvarren pysäköintipaikat ja puuistutukset
– Suurien korkeuserojen sovittaminen katukaltevuuksiin
– Kahdet portaat, joista toiset ovat nykyisen graniittisen tukimuurin (h n. 8m) kylkeen istutetut

Tammitie – tuotemallinnuksen pilotti

Yksi Espoon katusuunnittelun tuotemallinnuspiloteista sijaitsee Nöykkiössä Eestinmalmilla. Rakentaminen on käynnissä ja asuinalueen kokoojakatu sekä neljä tonttikatua saneerataan kokonaisuudessaan. Osa alueesta on syvällä savikolla ja tällä stabiloitavalla alueella uusitaan myös nykyiset vesihuoltolinjat.

Kaivinkoneilla on käytössään kadun rakennussuunnitelma ns. suunnitelmamallina, jolloin koneen kopissa olevalta ruudulta on nähtävissä kulloinkin tarvittavia tietoja paikkaan ja korkeuteen sidotusti ja kauhaan verrattuna.

Hankkeessa mallinnettiin kaikki kaivupinnat, katurakenteet, vesihuolto sekä pilaristabilointi. Mallinnus ja tiedonsiirto toteutettiin FINBIM-hankkeessa kehitettyjen periaatteiden mukaisesti.