Korkein Hallinto-oikeus (KHO)

Historiallinen suojeltu marmorijulkisivuinen rakennus, joka on rakennettu 1901, oli Laserkeilauskohteemme, josta tuotettiin 2D-kuvat, leikkaukset ja asemapiirros sekä rakennuksien 3D-malli
bruttoneliöt: 10300
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

Tuusulan terveyskeskus

Terveysasemarakennus, Tuusula
Rakennusmittaus suoritettiin rakennusten tulevaa peruskorjausta varten.
Mittauksesta tuotettiin 2D-kuvat: asemapiirros, pohjapiirrokset, vesikattopiirustukset, julkisivukuvat ja leikkaukset.
Pinta-ala: n. 7200 kem²

Tilaaja: Tuusulan kunta

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Historiallisesti merkittävä kirjasto koostuu kahdesta eri aikaan tehdystä rakennuksesta, jotka on rakennettu 1800-luvun alku- ja loppupuolella.

Kansalliskirjasto oli eräs mittavimpia laserkeilauskohteitamme. Keilaus suoritettiin koko rakennuksessa mukaan lukien ullakot, kaikki julkisivut ja vesikatto kokonaisuudessaan. Aineistosta laadittiin 2D-kuvat sekä 3D-malli (pistepilviaineisto ja inventointimalli).
Bruttoneliöt: 10 000 m²

Kansalliskirjaston peruskorjaus valittiin Vuoden Työmaaksi 2014.

Tilaaja: Helsingin yliopisto/Indepro Oy

Viimeisimmät projektit