Clarion-tornihotelli, Jätkäsaari

Helsingin Länsisataman uusi maamerkki, 16-kerroksinen Clarion-hotelli kohoaa keskellä Jätkäsaaren historiallisia satamarakennuksia ja uljaita merimaisemia. Rakennus koostuu kahdesta tornista, joista korkeampi yltää 78 metriin, sekä kunnostetusta 1930-luvun makasiinirakennuksesta. Finnmap Infra suunnitteli ylelliselle hotellille kestävät pohjarakenneratkaisut.

Juuri merellinen ympäristö teki Clarionista geoteknisesti haastavan kohteen, sillä se sijaitsee mereen tehdyllä täyttömaalla. Rakennus sovitettiin merenkulun historiaa huokuvien vanhojen satamarakenteiden keskelle.

Clarion-hotelli perustettiin porapaaluille. Paalujen sijoittelussa tuli huomioida olemassa oleva laiturirakenne sekä rakennuksen alle ulottuvat laiturin ankkurit.

Clarion-hotellikokonaisuus käsittää 425 hotellihuonetta, kokous- ja kongressitiloja sekä ravintoloita. Lokakuussa 2016 avautuvan hotellin erikoisuuksiin kuuluvat näköalabaari ja kattouima-allas.

Opinmäki

Suurpellon lieju- ja savikerrokset muodostivat ison haasteen Opinmäen koulurakennuksen ja pihan täyttöalueiden pohjarakennesuunnittelulle. Paikoin yli 20 metriä syvällä savikolla painumien ja stabiliteetin hallinta oli avainasemassa. Isossa hankkeessa kaikkien suunnittelualojen ratkaisut sovitettiin huolella yhteen ja ensimmäisenä alkaneissa maanrakennustöissä otettiin huomioon myöhemmin käynnistyneiden vaiheiden tarpeet ja vaatimukset. Oman lisänsä haasteisiin toi kohteen ympärillä käynnissä ollut katurakentaminen.

Koulurakennus vierustoineen perustettiin aggressiivisen maaperän aiheuttamaa korroosiota kestävillä betonipaaluilla. Suurin osa piha-alueesta pohjavahvistettiin pilaristabiloimalla. Pilaristabilointia käytettiin yhteensä 340 000 juoksumetriä. Kustannussäästöjä saatiin optimoimalla pinnantasaus ja pilariväli jokaisella pihan osa-alueella sekä toteuttamalla pihalle vihreä vesiaihe.

Länsimetron Otaniemen ja Keilaniemen kaivannot

Finnmap vastasi Länsimetron Otaniemen ja Keilaniemen osuuksien kaivantosuunnittelusta asemien sekä poistumistie- ja ilmanvaihtokuilujen osalta. Geosuunnittelu sisälsi rakentamissuunnittelun sekä työnaikaisen suunnittelun.

Haastavimmat kuilukohteet sijaitsivat olemassa olevien rakennusten läheisyydessä ja ulottuivat syvälle pohjavedenpinnan alapuolelle. Paikoin kivisen moreenin vuoksi käytettiin ponttiseinän sijaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, mm. settiseiniä. Isossa hankkeessa osapuolten välinen yhteistyö ja suunnitelmien yhteensovittaminen sekä aikataulun pitävyys olivat avainasemassa.

Vt 3, Kyrönjoen ylittävä Koiviston silta

Kurikassa Kyrönjoen ylittävä Koiviston huonokuntoinen silta uusitaan tien parantamisen yhteydessä. Uusi silta rakennetaan nykyisen viereen. Siltapaikalla Kyrönjoki virtaa syvässä ja leveässä uomassa, joten sillan tulopenkereet ovat pitkät ja korkeat. Kyrönjokilaakson pohjaolosuhteet ovat erittäin haastavat. Maaperä on pääasiassa silttiä. Löyhät silttikerrokset ulottuvat 20-30 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pinnassa olevien hienorakeisten kerrosten alla on paineellista pohjavettä.

Suunnittelussa panostettiin laadukkaaseen pohjatutkimusohjelmaan. Geosuunnittelija laati pohjatutkimuksille kattavat kilpailutusasiakirjat. Kohteeseen asennettiin huokospaineantureita, kairauksia (mm. CPTU) tehtiin runsaasti ja näytteitä otettiin paljon. Laadukkaan tutkimustiedon perusteella laadittu rakentamissuunnitelma minimoi työnaikaiset riskit ja johtaa laadukkaaseen lopputulokseen. Kohde rakennetaan vuonna 2015.