Valtatie 7 Hamina-Vaalimaa pohjatutkimukset

Maasto-olosuhteet olivat melko hankalia ja vaativat osittaista maaston raivaamista. Lisäksi kairausten suorittaminen suoalueilla oli haasteellista mm. maapohjan jäätymisen ja huonon kantavuuden vuoksi.
Tutkimukset sisälsivät painokairauksia, porakonekairauksia, puristinheijarikairausta sekä pohjaveden havaintoputkia.

Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-Keskus

Pisararata, maa- ja kallioperätutkimukset

Pisararadan rata- ja rakennussuunnitelmavaiheeseen liittyvät pohjatutkimukset mm. Hakaniemen ja Alppilan alueilla.
Tutkimukset olivat vilkasliikenteisillä kaduilla haastavia, siksi osa kairauksista jouduttiin suorittamaan öiseen aikaan. Liikenne jouduttiin sulkemaan osittain ja katukiviä poistamaan.

Tilaaja: Liikennevirasto