Pitkälahden painumakorjaus ja kiertotie

Maantiellä 186 korjattiin Lohjan Pitkälahden kohdalla sijainnut painuma. Painumakorjausta varten alueelle oli rakennettu työnaikainen kiertotie.

Tietä parannettiin noin 70 metrin matkalla. Parannetulla osuudella tie sijaitsee pehmeiköllä ja se oli perustettu puupaaluperusteisille paaluhatuille.

Painumakorjauksen toteutusratkaisua päivitettiin olosuhteiden mukaiseksi ja paalulaattaa laajennettiin yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa.

Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Urakoitsija: Kreate Oy
Toteutus: 2016

Valtatien 4 kallioleikkausten lujitus Lahti–Lusi

Valtatiellä 4 lujitettiin 8 kallionleikkauskohdetta Lahden ja Lusin välisellä osuudella. Lujituksia toteutettiin kalliota pultittamalla ja verkottamalla. Liikennejärjestelyt olivat vaativat vilkasliikenteisellä moottoritiellä.

Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Urakoitsija: Telasteel Oy
Toteutus: 2016

Maantien 1131 jalankulku- ja pyöräilyväylä

Maantie 1131 (Lapinkyläntie) toimii Veikkolan ja Lapinkylän välisenä yhteytenä Kirkkonummella. Tien varteen toteutettiin noin 2 kilometrin pituinen pyöräily- ja jalankulkuväylä. Väylä sovitettiin asuttuun ympäristöön pientalovaltaisessa taajamassa. Hankkeella parannettiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Tilaaja: Uudenmaan ELY-Keskus
Urakoitsija: Ralf Ajalin Oy
Toteutus: 2015