Länsimetro, Ruoholahti – Matinkylä

Tavoitteena on kansainvälisessä vertailussa kärkitasoa edustava nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisin mielin.

Ratasuunnittelun osalta Finnmap Infra vastaa radan geometrian ja rakenteiden suunnittelusta.

Hanke sisältää kaksi rinnakkaista 13,9 kilometrin tunnelia ja kahdeksan asemaa.

Länsimetro lukuina:
– kaksi rinnakkaista 13,9 kilometrin tunnelia
– 8 asemaa
– 15 pystykuilua ja 10 ajotunnelia
– 1 kääntöraide ja 7 puolenvaihtopaikkaa
– 34 vaihdetta ja 7 raideristeystä
– 31,9 km raidetta, 63,8 km kiskoa ja 52 300 pölkkyä
– n. 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta

Pasila–Riihimäki

Finnmap Infra laati yleissuunnitelman Pasila–Riihimäki-rataosan kapasiteetin lisäämisestä rakentamalla lisäraiteita tarvittaville osuuksille (Keravalla Kytömaan ja Jokelan välille kaksi lisäraidetta sekä Hyvinkään ja Riihimäen välille yksi tavaraliikenteen raide) sekä toteuttamalla liikennepaikoille välityskykyä lisääviä raidejärjestelyjä. Parannettavan rataosuuden pituus on 21 km.

Innovatiivisen suunnittelun myötä Monnin rautatieristeyssillalle löydettiin täysin uusi sijainti. Ratkaisun johdosta rakentamisen yhteydessä voidaan säästää n. 1 M€.