VT12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Tampereen ja Kangasalan rajaa valtatiellä 12 (Lahdentie) noin 6 km luoteeseen Kangasalan keskustasta sekä noin 10 km itään Tampereen keskustasta. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kangasalan Vatialan asuinalue ja pohjoispuolella laaja metsäalue, jonne on suunnitteilla Lamminrahkan asuin- ja työpaikka-alue.

Hankkeen lähtökohtana on luoda valtatien 12 pohjoispuolelle tulevalle Lammirahkan ja Ojalan asuinalueelle sekä ympäröiville muille täydennysrakennettaville alueille toimivat liikenteelliset edellytykset.

Valaistus toteutetaan maakaapeloiduin metallipylväin ja ledivalaisimin. Rampeilla käytetään NE-luokan väistyviä varrettomia pylväitä. Valtatien ramppien valaistus kytketään ELY:n hallinnoimaan valaistukseen. Valtatien 12 uusittava valaistus liittyy suunnittelualueen kummassakin päässä nykyiseen valaistukseen.

Maantien 130 liittymien ja maantien 3003 parantaminen

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Lempäälän kunnan hankkeessa parannetaan liikenneturvallisuutta kolmessa kohteessa Lempäälässä. Kohteet sijaitsevat Hakkarin ja Kuljun asuinalueilla. Ympäristösuunnittelussa on kiinnitetty huomioita erityisesti kahden uuden kiertoliittymän ympäristöihin. Ympäristöä on suunniteltu käsi kädessä valaistussuunnittelun kanssa.

Maantien 15641 parantaminen Ylämyllyn kohdalla

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Liperin kunnan hankkeessa parannetaan maantien 15641 rakenteita sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta Ylämyllyn taajamassa.

Ympäristösuunnittelun keskeisin kohde hankkeessa on parannettava nykyinen kiertoliittymä. Erikoiskuljetusreitillä sijaitseva kiertoliittymä on suunniteltu rakennettavan läpiajettavaksi ja varustettavaksi irrotettavin pollarein.

Valoisa Baana

Pyöräily- ja jalankulkureitti Baanan sillat loistivat valoteoksin Valoisa Baana -tapahtumassa syyskuussa 2015. Baanalle toteutettiin yhteensä kymmenen valoteosta kolmen päivän ajaksi. Olimme mukana suunnittelemassa Veden alinen -teosta, joka valaisi Länsilinkki-sillan Baanan eteläpäässä.

Hankkeen tavoitteena oli saada kokemuksia uusien energiatehokkaiden valaistusratkaisujen käytöstä sekä niiden vaikutuksesta viihtyisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Tapahtuman järjestivät Suomen Valoteknillisen Seura, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.