Ajankohtaista

Sovelluksella sujuvuutta rakennushankkeiden valvontaan

Rakennustöiden valvojien työhön sisältyy valtavasti hallittavia asioita, mukaan lukien monia erilaisia dokumentteja ja aineistoja. Meillä rakennustöiden valvojana työskentelevä Marko Lindholm kartoitti opinnäytetyössään valvojiemme kokemuksia Buildie-sovelluksesta, joka pyrkii tuomaan selkeyttä ja ajansäästöä työmaavalvojien dokumenttitulvaan.

Buildie-sovelluksen avulla on mahdollista hallita ja jakaa työmaalta saatavaa aineistoa yhteisesti kaikkien hankkeeseen osallistuvien kesken. Viikoittaiset valvontaraportit pystytään luomaan työmaakäynnin yhteydessä, mikä vähentää raporttien laatimiseen käytettävää aikaa. Työmailta otetut kuvat latautuvat kaikille valvojille nähtäviksi, mikä helpottaa tiedon jakamista, sijaisjärjestelyjä ja konsultointia valvojien kesken.

Marko haastattelututkimuksessa sovellus todettiin helppokäyttöiseksi ja sen koettiin tuovan ajallista säästöä dokumenttien hallinnassa vuoden kokeilujakson aikana. Erityisen käteviksi työmaavalvojat kokivat raporttien laadinnan työmaalta käsin, valokuvien tallentamisen ja käsittelyn helppouden sekä tiedonvälittämisen reaaliaikaisesti valvojien välillä.

Buildie-kokemusten lisäksi Marko sisällytti opinnäytteeseensä tiivistetyn kuvauksen työmaavalvojan tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista. Tutustu työhön täällä .

Lisätietoja: Marko Lindholm, puh. 050 508 8339, etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi