Ajankohtaista

Turun kehätien suunnittelu käyntiin Finnmap Infrassa

Tärkeimpiin pääyhteyksiin kuuluvan E18 Turun kehätien tiesuunnittelu on päässyt vauhtiin Kauselan ja Kirismäen välisellä osuudella. Laadimme osuuden tiesuunnitelmaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, joka kehittää kehätietä kolmessa osahankkeessa.

Kehätie toimii merkittävänä kuljetusten välittäjänä Turun ja Naantalin satamien ja Pietarin välillä. Tien kunto on kuitenkin E18-tien heikoimpia Suomessa eivätkä TEN-T-tieverkon laatuvaatimukset täyty. Kehätie kokoaa liikennettä myös neljältä suurelta Turkuun päättyvältä valtatieltä.

Tiesuunnitelmassa Kauselan ja Kirismäen väliltä poistetaan tasoliittymät korvaamalla ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Tavoitetilanteessa kehätie on nelikaistainen Kauselasta Kirismäkeen.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2018.

Kuva: Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, yleissuunnitelma