Ajankohtaista

Valimohiekka soveltuu käytettäväksi tierakenteessa

Geosuunnittelijamme Eero Juuti tutki diplomityössään jätteeksi luokiteltavan valimohiekan uusiokäyttöä tierakenteessa. Laboratoriotutkimusten perusteella valimohiekasta ja kalliomurskeesta saadaan tehtyä seos, joka soveltuu kerrosstabiloinnin runkoaineeksi. Myös betonimurskeen ja valimohiekan sekoitus vaikutti mahdolliselta vaihtoehdolta.

Eero selvitti myös valimohiekan tuotteistamista sekä valimohiekan käytön vaikutuksia päästöihin ja kustannuksiin. Valimohiekkaa käyttämällä voitaisiin pienentää suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen rakentamisen päästöjä jopa 46 % ja kustannuksia 50 % perinteisiin luonnonmateriaaleihin nähden.

Suodatinkerroksessa käytettävän sitomattoman valimohiekan voisivat tuotteistaa valimot itse. Kantavaan kerrokseen käytettävän seoksen tuotteistamiseen tarvittaisiin urakoitsijan panostusta. Valimohiekkaa voisivat hyödyntää etenkin paikalliset pienet toimijat, esimerkiksi ne kunnat, joiden alueella sijaitsee valimo.

Valimohiekalle etsitään uusia käyttökohteita, sillä loppusijoittaminen kaatopaikoille on jäämässä historiaan tiukentuneen jätelainsäädännön myötä. Eeron diplomityö on osa valimohiekan uusiokäyttöä selvittävää Kiertovalu-tutkimushanketta.