Ajankohtaista

Valokuvamallinnuksella vielä paljon annettavaa

Insinööriksi (AMK) opiskeleva Annika Westerholm selvitti Finnmap Infralle laatimassaan opinnäytetyössä valokuvamallinnuksen käyttökohteita infrasuunnittelussa ja mallin tarkkuuden parantamista. Kirjallisuuteen ja ohjeistuksiin syventymisen ohella hän perehtyi valokuvamallin tekemiseen käytännössä Finnmap Infran suunnitteluhankkeessa, jossa tuotettiin kolme valokuvamallia.

Työn keskeisinä tuloksina todettiin, että valokuva-mallinnuksella on monia käyttökohteita infra-alalla mm. maamassojen laskemisessa, lähtötilanteen kartoittamisessa ja työmaan edistymisen seurannassa. Jotta valokuvamallintamista voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin, tulisi myös mallintamisessa tarvittavien ohjelmistojen kehittyä.

Capture2Ote hankkeen “Maantie 130 liittymien parantaminen välillä Kuljun kartano – Kiimakalliontie, Lempäälä” valokuvamallista.