Ajankohtaista

Valtatie 4 uudelle linjaukselle Vaajakoskella

Finnmap Infran suurten tiesuunnitelmien sarja saa jatkoa: laadimme yhdessä Rambollin kanssa tiesuunnitelman valtatielle 4 Vaajakoskella. Hankkeessa valtatie 4 siirretään kulkemaan Vaajakosken taajaman eteläpuolelta. Suunnitelman tilaaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

Valtatien 4 uusi linjaus kulkee nykyisen valtatien eteläpuolella sijaitsevan Varassaaren kautta. Uuden moottoritieosuuden pituus on noin 3 kilometriä. Valtateiden 4 ja 9 liittymään ja valtatielle 9 rakennetaan uudet eritasoliittymät.

Tavoitteena on poistaa valtatien ruuhkaisuutta aiheuttavat pullonkaulat. Alueen merkittävimmät ruuhkien aiheuttajat ovat Vaajakosken ja Kanavuoren kiertoliittymien huono välityskyky ja niiden välisen osuuden alhainen nopeusrajoitus (50-60 km/h). Tavoitenopeus valtateillä on 100 km/h.

Kuvat: Vt4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Yleissuunnitelma

vt4-vaaka