Ajankohtaista

WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra suunnittelevat Vantaan ratikan itäistä osuutta

Vantaan kaupunki suunnittelee pikaraitiotieyhteyttä itäisimmän Vantaan yhdistämiseksi raideverkkoon ja sujuvan runkoyhteyden luomiseksi Mellunmäen metroasemalta Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan, Jumbon ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Suunnittelutyö etenee osissa. Länsimäen ja Tikkurilan välisen itäisen osuuden katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua on valittu tekemään yhteistyössä WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra.

Työn laajuuden ja vaativuuden vuoksi WSP Finland, AFRY ja Finnmap Infra vastaavat itäisen osuuden suunnittelusta yhteisvastuullisesti Vantaan kaupungille.

Yritykset ovat työskennelleet yhdessä aikaisemminkin useissa eri hankkeissa, joten työtavat ja käytännöt sekä osa asiantuntijoista ovat jo toisilleen tuttuja. Uudet digitaaliset välineet ja tietomallin monipuolinen hyödyntäminen suunnittelussa mahdollistavat nekin entistä sujuvamman yhteistyön.

Vantaan ratikka Aviapolis-3D

WSP Finland oli pääkonsulttina 2019 valmistuneen ratikan yleissuunnitelman teossa. WSP hyödyntää tulevassa työssä sekä paikallista että konsernin kansainvälisen verkoston tietämystä eri ratikkaratkaisuista, jotta Vantaalle löydetään juuri paras ja kaupungin kestäviä ja vihreitä arvoja toteuttava malli.

AFRY tuo tehtävään vahvan pää-, katu- ja raitiotiesuunnittelukokemuksensa vastaavista moderneista raitiotiehankkeista, kuten Tampereelta. Suunnittelutehtävä on myös luonteva jatko AFRYlle Vantaan kestävän kehityksen mukaisten poikittaisten raideyhteyksien suunnittelijana Kehäradan jälkeen.

Finnmap Infra vastaa omalta osaltaan hankkeen katu- ja vesihuoltosuunnittelusta sekä raitiosuunnittelusta. Yritykseltä löytyy vahvaa rata- ja raitiotieosaamista sekä kokemusta monipuolisista kunnallisteknisistä suunnittelukohteista ympäri pääkaupunkiseutua. Lisäksi Finnmap Infran asiantuntemusta hyödynnetään silta- ja valaistussuunnittelussa.

Vantaan ratikan yleissuunnittelu alkoi keväällä 2018. Yleissuunnitelma valmistui 2019, jonka pohjalta kaupunginvaltuusto päätti, että suunnittelua jatketaan katu- ja puistosuunnitelmiin sekä asemakaavoihin. Lisäksi reitin varrelle luodaan kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Ratikan rakentamisen mahdollistava investointipäätös haetaan kaupunginvaltuustolta noin vuonna 2023. Rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin ratikka olisi liikenteessä noin vuonna 2028.

Suunnittelua tehdään samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa, ja vaihe kestää noin kaksi vuotta. Suunnittelua on tarkoitus tehdä kiinteässä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Ratikka rakennetaan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, joten sekä maisemalliset arvot että asukkaiden tarpeiden palveleminen pitää huomioida hyvin.

Tarkemmat yksityiskohdat Vantaan ratikasta löytyvät kaupungin verkkosivuilta: www.vantaa.fi/ratikka

”Vantaalla olemme innoissamme ratikan jatkosuunnittelun ja kaavoituksen käynnistymisestä. Vihdoin pääsemme kunnolla kiinni asioihin, joilla kaupunkilaisille tehdään sekä erinomaista joukkoliikennepalvelua että parasta mahdollista kaupunkiympäristöä. Kolmen konsulttitoimiston yhteistyö mahdollistaa meille monipuolisen valikoiman asiantuntijoita kaikilta niiltä aloilta, joita suuren kaupunkikehityshankkeen suunnittelu vaatii.” iloitsee Vantaan ratikan projektipäällikkö Tiina Hulkko.

”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan meille tutun hankkeen suunnittelua. Vantaan ratikan katusuunnittelussa korostuvat monialaisen osaamisen yhdistäminen suunnittelutehtävään sekä hankkeen kunnianhimoiset kestävyystavoitteet ja resurssiviisauden periaatteet. Ne kaikki ovat teemoja, joiden merkitys korostuu tulevaisuuden infrahankkeissa, ja joiden ratkaisemisessa haluamme WSP:llä olla erityisesti mukana”, sanoo projektista vastaava Arto Kaituri WSP:ltä.

”AFRYllä olemme innoissamme päästessämme hyödyntämään raitiotieosaamistamme nyt myös Suomen kotikaupunkimme Vantaan raitiotiehankkeen parhaaksi. Vantaan raitiotiehankkeeseen osallistuminen tukee vahvasti AFRYn strategisia tavoitteita olla luomassa kestävästi suunniteltuja tulevaisuuden kaupunkeja.” sanoo AFRYn Suomen Infran johtaja Mikko Inkala

”Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen ja merkittävä projekti pääkaupunkiseudulla. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa meillä on tähän vaativaan hankkeeseen erinomainen osaaminen ja riittävät resurssit. Yhteistyökumppanit ovat tuttuja jo entuudestaan, joten sujuvaa yhteistyötä on odotettavissa”, sanoo Finnmap Infran toimitusjohtaja Stefan Nyström.

Lisätietoja antavat:
WSP Finland: Arto Kaituri, liiketoimintajohtaja, 040 840 0173
AFRY: Mikko Inkala, Johtaja – Infra, Suomi, 040 716 9133
Finnmap Infra: Stefan Nyström, toimitusjohtaja, 040 733 6145

Kuvat: Vantaan kaupunki