Palvelumme

Digitaaliset palvelut

Digitaaliset palvelumme tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa, optimoivat olemassa olevan ja uuden hyödyntämistä ja tuovat tehokkuutta rakennetun ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen.

Mallintaminen infrahankkeissa

Suunnittelemme ja toteutamme hankkeemme tietomallipohjaisesti ja osallistumme aktiivisesti alan kehittämiseen eri yhteistyöfoorumeissa ja kehittämisprojekteissa.

Tuemme asiakkaitamme ja hankkeiden eri osapuolia tietomallipohjaisten hankkeiden kaikkien elinkaaren vaiheiden toteutuksessa ja tiedonhallinnassa. Laadimme esimerkiksi hankinta-asiakirjoja, organisaation tai hankkeen tietomallintamisen tavoitteet ja strategian, toimimme hankkeen tiedonhallintavastaavana tai tietomallikoordinaattorina. Tarvittaessa pidämme koulutuksia ja perehdytämme teidät tietomallintamisen saloihin.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää mallipohjaisesta suunnittelusta, -rakennuttamisesta tai muista tietomallintamiseen liittyvistä palveluistamme. Räätälöidään yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus tarve ja asia edellä.

Yhteyshenkilö

Mallintaminen infrahankkeissa​

Erno Pakkala

Tietomallikoordinaattori, Tiesuunnittelu
Puh. 050 508 8866
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Päällystysoptimointi

Olemme kehittäneet mallipohjaiseen suunnitteluun perustuvaa menetelmää ylläpidon päällystyskohteiden suunnitteluun. Se perustuu mobiililaserkeilauksella selvitetyn nykyisen tienpinnan kunnon analysointiin ja tämän pohjalta laadittujen parannusratkaisujen optimointiin. Voimme suunnitella kohteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen vanhan tien jyrsinnän, tasauksen ja uudelleenpäällystyksen hyvinkin tarkasti. Pilottikohteissa on saatu erittäin lupaavia tuloksia kustannussäästöinä ja laadun parantumisena. Katso menetelmää havainnollistava video.

Yhteyshenkilö

Päällystysoptimointi

Petri Niemi

Osastopäällikko, Ratasuunnittelu
Puh. 046 856 5814
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Havainnollistaminen

Yhdistämällä suunnitelmat ilmakuvista laadittuun todenmukaiseen virtuaalimalliin saadaan luotua nopeasti ja edullisesti hanketta havainnollistava esittelyaineisto. Suunnitellun hankkeen esittäminen todenmukaisessa ympäristössä tarjoaa kuntalaisille ja päättäjille parhaan mahdollisen tiedon hankkeen vaikutuksista lähialueelle. Todenmukaisen esittelyaineiston avulla on mahdollista kerätä hyvin yksityiskohtaisia muutosehdotuksia suunnittelun jatkamiseksi.

Klaukkalan ohikulkutie 5/2019 (YouTube)

Valokuvamallinnus (YouTube)

Klaukkalan ohikulkutie, tiesuunnitelma (YouTube)

Kaupunkimallintaminen

Kaupunkimalli nykyhetkestä – suunnitelma huomisesta – päätös tulevaisuudesta

Kaupunkimalli helpottaa päätöksentekoa, kun hanke esitellään todellisessa ympäristössä. Tiivistyvän kaupunkirakenteen sisällä suunnittelu vaatii päätöksenteon tueksi todenmukaiset virtuaalimallit.

Kaupunkimallia voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistönhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Kaupunkimallintaminen (YouTube)

Järvenpään kaupunkimalli

Yhteyshenkilö

Havainnollistaminen ja kaupunkimallintaminen

Matti Räty

Tietohallintojohtaja
Puh. 046 856 5833
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi