Palvelut

Katu- ja puistoalueet kehittyvät ja rakentuvat vastaamaan kaupunkilaisten toiveita ja ovat osa meidän jokaisen päivää. 

Me Finnmap Infran tietiimissä olemme mukana luomassa turvallisempia kotimatkoja ja parempaa elinympäristöä.

Rataosastollamme on vahvaa ja monipuolista osaamista rauta- ja raitioteiden sekä metrojärjestelmien suunnittelutehtäviin. 

Finnmap Infran geo-osastolla pidetään monipuolisista ja haastavista tehtävistä suurissa ja pienemmissä pohjarakennesuunnittelukohteissa. 

Tarjoamme laaja-alaista siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua.

Rakennuttajakonsulttimme tukevat asiakkaitamme erilaisten infrahankkeiden toteutuksessa ja ohjauksessa. 

Laadukas suunnittelumme huomioi liikenteen tarpeet raskaasta liikenteestä jalankulkijaan ja ympäristön olosuhteet tiiviistä rakentamisesta suojeltavaan luontoon.

Laadimme valaistus- ja sähkösuunnitelmat monipuolisiin väylä- ja kaupunkiympäristöihin.

Asiantunteva ympäristötiimimme tarjoaa kattavat ratkaisut ympäristökysymyksiin, jotka liittyvät luontoarvoihin, ympäristövaikutuksiin, maaperän tilaan sekä vihersuunnitteluun ja maisemaan.

Suunnittelemme toimivat ratkaisut liikennetunneleiden ja maanalaisten tilojen kestävään toteuttamiseen. Meiltä saat kokonaisvaltaista palvelua, joka kattaa sekä väyläsuunnittelu- että kalliorakennusosaamisen.

Digitaaliset palvelumme tukevat suunnittelua ja päätöksentekoa, optimoivat olemassa olevan ja uuden hyödyntämistä ja tuovat tehokkuutta rakennetun ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen.

Finnmap ilmakuvauspalvelut tarjoaa korkeatasoisia ilmakuvia ja -videoita nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. 3D-mallien tuottaminen todellisuusmallintamalla kuuluu erityisosaamiseemme.