Palvelumme

Ympäristökonsultointi

Asiantunteva ympäristötiimimme tarjoaa kattavat ratkaisut ympäristökysymyksiin, jotka liittyvät vaikutuksiin, luontoarvoihin ja luonnon
monimuotoisuuteen, maaperän tilaan sekä vihersuunnitteluun ja maisemaan. Laadimme selvitykset, suunnitelmat, vaikutusten arvioinnit ja lupahakemukset.

Teemme laadukkaat luontokartoitukset, Natura-alueita koskevat vaikutusten arvioinnit, lausuntopyynnöt ja seurantasuunnitelmat. Laadimme myös ympäristöön liittyvät lupahakemukset.

Teemme nykyistä maisemaa elävöittävät viher- ja maisemasuunnitelmat kaikissa hankkeiden suunnitteluvaiheissa. Suunnittelemme tie-, katu- ja puistoympäristöt yhdessä muiden tekniikkalajien kanssa toimiviksi ja kestäviksi kokonaisuuksiksi. Hyödynnämme vahvaa mallinnusosaamistamme myös viher- ja maisemasuunnitelussa.

Yhteyshenkilöt

Ympäristökonsultointi

Jaakko Laine

Osastopäällikkö
Puh. 040 482 4054
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Henkilökuva

Viher- ja maisemasuunnittelu

Hankkeitamme

Vantaan ratikka

Vantaan ratikka on Vantaalle suunniteltava uusi pikaraitiotieyhteys. Reitti kulkee Helsingin Mellunmäestä Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan, Jumbon ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Reitin pituus on kokonaisuudessaan 19,3 kilometriä ja sen

Lue lisää »

Maantien 140 Järvenpään kiertoliittymä

Vanhan Lahdentien ja Sipoontien ruuhkainen nelihaaraliittymä rakennettiin kiertoliittymäksi Järvenpäässä. Samalla parannettiin joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä. Tieympäristösuunnittelun tavoitteena oli liittää väyliin kohdistuvat muutokset osaksi

Lue lisää »