Palvelumme

Ilmakuva, jossa kiertoliittymä

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu kulkee teknologian kehityksen ja yhteiskunnan tarpeiden mukana. Laadukas suunnittelumme huomioi liikenteen tarpeet raskaasta liikenteestä jalankulkijaan ja ympäristön olosuhteet tiiviistä rakentamisesta suojeltavaan luontoon. Varmistamme turvallisen, sujuvan ja kestävän liikkumisen nyt ja tulevaisuudessa seuraavien osa-alueiden asiantuntijuudella:

  • Liikenteenohjaus ja liikennejärjestelyt sekä niiden suunnittelu
  • Toimivuustarkastelut ja -selvitykset
  • Vaikutusten arviointi ja hankearviointi

Vastaamme liikenteen haasteisiin rohkeasti uusilla ratkaisuilla ja menetelmillä, kuten työnaikaisen liikennesuunnittelun mallintamisella. Kaikkien työmaalla liikkuvien turvallisuus paranee, kun tienkäyttäjät voivat tutustua järjestelyihin jo etukäteen selkeyttävän tiedottamisen avulla. Katso tästä video Tuusulanväylän työnaikaisten liikennejärjestelyjen havainnollistamisesta.

Yhteyshenkilöt

Liikennesuunnittelu

Mikko Yli-Kauhaluoma

Osastopäällikkö
Puh. 040 760 6784
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Liikennesuunnittelu

Hankkeitamme

Havainnekuva. katunäkymä, autoja ja pyöräilijä

Tiilismäenrinteen hankesuunnittelu

Teimme kaavoitusvaiheen liikenneselvityksen Espoon Kiviruukin alueelle suunnitellulle asuinkorttelille. Tiilismäenrinteeksi nimetylle asemakaavan mukaiselle alueelle tullaan rakentamaan n. 40 000 k-m2 asumista. Lisäksi n. 2 000 k-m2

Lue lisää »

Keski-Uudenmaan liikenneturvallisuuskohteet

Keski-Uudenmaan alueen maanteiden turvattomimmat ylityskohdat ja pysäkkijärjestelyt tuotiin Finnmap Infra suunnittelupöydälle kesällä 2021. Pienillä liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä laadittiin rakentamissuunnitelmat, jotka lähtivät jo seuraavana keväänä toteutukseen.

Lue lisää »