Tiesuunnittelu

Me Finnmap Infran tietiimissä olemme mukana luomassa turvallisempia kotimatkoja ja parempaa elinympäristöä. Tavoitteenamme ovat toimivat, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset tiesuunnitteluratkaisut.

Työssämme panostamme laatuun ja uuden innovointiin sekä avoimeen ja ihmisläheiseen vuorovaikutukseen. Suuntaamme rohkeasti kohti uutta; tietomallinnus on erityisosaamistamme. Käytämme kaikissa hankkeissamme tietomallipohjaista suunnittelua, ja olemme myös mukana luomassa koko alaa uudistavaa tietomalliohjeistusta (YIV 2015).

Yhteyshenkilö
Tiesuunnittelu
Niko Janhunen

Osastopäällikkö

Puh. 040 7638 134

etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Hankkeitamme

  • Klaukkalan ohikulkutie

    Maantie 132 (Klaukkalantie) toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä valtatieltä 3 Lopen suuntaan. Tiellä on selkeät työmatkaliikenteen ruuhkahuiput....

  • Kt50 Kehä III Askisto kohta, Vantaa

    Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja...

  • Vt 12 välillä Uusikylä-Tillola

    Valtatien 12 Lahti–Kouvola yhteysväli on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se kuuluu TEN-T Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon sekä päätieverkon toimintalinjojen mukaisiin...