Vastuullisuus

Vastuullisuus

Arvomme

Infrahankkeissa on kyse laajoista kokonaisuuksista, suurista materiaalimääristä ja usein myös elinympäristöjen muutoksista. Suunnitelmamme vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämänlaatuun ja ympäristön tilaan. Kannamme suurta vastuuta edistämistämme ratkaisuista, sillä suunnitteluvaiheessa hankkeen ja sen ympäristön ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen voidaan suuresti vaikuttaa. Suunnittelupöydällä on tällöin infrakohteen koko elinkaari alkaen suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aina kohteen purkamiseen ja kierrättämiseen saakka. Vältämme ympäristöä kuormittavia valintoja, hyödynnämme olemassa olevia rakenteita ja kehitämme ratkaisuja, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Osana Solwers-konsernin ratkaisijoiden rintamaa edistämämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) ja yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Suunnittelumme tukee etenkin YK:n toimintaohjelman tavoitetta 9 edistämällä kestävää infrastruktuuria, teollisuutta ja innovaatioita.

Olemme matkalla kohti vieläkin ympäristövastuullisempaa toimintatapaa: rakennamme parhaillaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Kerromme ympäristöjärjestelmästä lisää vuoden 2023 aikana.

Vastuullisuus

Vastuu ympäristöstä

Tuomme infran rakentajien hyödynnettäväksi ratkaisuja, jotka huomioivat luonnonvarat, ympäristön ja taloudellisen kannattavuuden. Pyrimme vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä optimoimalla rakennusmateriaalien hyödyntämistä. Esimerkiksi mallintamista ja mobiililaserkeilausta hyödyntävän päällystysoptimointi-menetelmän avulla tehostamme päällysteen korjaamista ja vähennämme merkittävästi öljyn käyttöä ja haitallisia ympäristövaikutuksia. Mallintamisen avulla vähennämme myös materiaalien kuljetuksia ja laskemme rakentamisen päästökuormaa liikenneverkon uudishankkeissa, kuten toimimme esimerkiksi Klaukkalan kehätie -hankkeessa.

Vesivastuullisuus virtaa vahvana jokapäiväisessä suunnittelutyössämme – tavoitteenamme vahvistaa jatkuvasti positiivista vesikädenjälkeämme. Ratkaisuvaihtoehtoja punnitessamme arvioimme huolellisesti veden laatua ja määrää, jotta suunnitelma palvelee ympäristöä mahdollisimman hyvin. Parannamme rakennetun ympäristön hulevesien laatua luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla: erilaisiin tarpeisiin kohdennetuilla hulevesialtailla, suodatusrakenteilla ja kosteikoilla. Valitsemme hulevesiympäristöön luonnonmukaiset kasvilajit. Ensisijaisesti pyrimme imeyttämään ja puhdistamaan hulevedet syntypaikallaan.

Vastuullisuus

Vastuu hyvinvoinnista

Hyvinvoivassa ja yhteen hiileen puhaltavassa suunnitteluporukassa on ilmatilaa luovuudelle, joka tuottaa lisää hyvää koko yhteiskuntaan. Olemme jatkuvasti korvat tarkkoina tärkeimmän voimavaramme eli henkilöstömme suuntaan. Varmistamme työntekijöidemme tyytyväisyyden tilan myös säännöllisillä henkilöstökyselyillä, jotka antavat meille vahvoja suuntaviivoja toimintamme kehittämiseen ja työntekijöidemme hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tuemme työntekijöidemme psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä tarjoamalla mm. työsuhdepyörä-, liikunta-, kulttuuri- ja lounasedun sekä paljon piristävää yhteistä tekemistä mm. virkistysreissujen ja kuntoilupäivien muodossa.