Ympäristölupauksemme

Puuntaimi metsässä, polku

Ympäristölupaus

Haluamme olla ympäristömyönteinen työpaikka ja yhteistyökumppani rakentamassa hiilineutraalia, kiertotalouden mukaista infra-alaa. Ympäristölupauksessa tunnistamme, että työ ympäristön hyväksi ei ole koskaan valmis. Kehitymme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

Ympäristölupaus

Ympäristömyönteinen työpaikka

Ympäristövastuu tarkoittaa meille kokonaisvaltaista ymmärrystä tekojemme vaikutuksesta ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen hidastamiseen. Työnantajana Finnmap Infra kouluttaa ja ylläpitää henkilöstön osaamista, jotta voimme olla ympäristötietoinen työyhteisö suunnittelusta arjen rutiineihin.

Pyrimme löytämään suunnitteluratkaisuja, joiden avulla hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään. Hyödynnämme osaamista tuomalla ympäristöarvot suunnitteluun ja huomioimme ekologisuutta päällysteiden, rakennemateriaalien ja kuivatuksen ratkaisuissa. Infrasuunnittelun lisäksi käytämme itse infraa kestävästi. Meillä kannustetaan konkreettisin toimenpitein taittamaan työmatkat joukkoliikenteellä ja pyörällä.

Ympäristölupaus

Ekologisuutta infra-alalle

Ympäristövastuullisen tulevaisuuden rakentaminen on yhteinen tehtävämme. Oman toimintamme parantamisen lisäksi kasvatamme sidosryhmiemme ymmärrystä ympäristönäkökohdista. Suunnittelemme ympäristön huomioivia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka auttavat asiakkaitamme toimimaan ympäristövastuullisesti. Kerromme ympäristöarvoistamme ja -teoistamme viestinnässämme ja kannustamme yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta parempiin valintoihin.

Ympäristölupaus

Sertifikaatti ohjaa toimintaamme

Meillä Finnmap Infralla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka auttaa meitä tarkastelemaan toimintamme ympäristövaikutuksia kriittisesti ja ratkaisulähtöisesti. Ekokompassin ympäristöohjelman tavoitteilla ja toimenpiteillä kehitämme ympäristömyönteisyyttä jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Ympäristösertifikaatti meille myönnettiin vuonna 2023. Toimintamme auditoidaan aina kolmen vuoden välein.

Kotimaisesta Ekokompassista voit lukea lisää osoitteesta ekokompassi.fi.