Palvelumme

Visualisointi

Nykyään infrasuunnittelu tuottaa kolmiulotteisesti katseltavan tietomallin. Se ei kuitenkaan sellaisenaan tarjoa suunnitelmasta visuaalista kokonaiskuvaa. Tarvitaan visualisointia, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät suunnitelman sisällön ja hanke onnistuu. 

Visualisoinnin hankinta voi olla sekavaa, mutta ei meillä! Valmiit, eri luonteisiin hankkeisiin optimoidut paketit tuovat prosessiin helppoutta ja läpinäkyvyyttä.

Tutustu vaihtoehtoihin alla ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Räätälöidään juuri teidän hankkeeseen sopiva paketti!

Tietomalli: tekninen aineisto 3D-muodossa

Pelkistäen tietomalli on suunnitelman tekninen aineisto visuaalisessa 3D-muodossa. Sillä varmennetaan hankkeen toteutettavuus ja yhteensovitetaan eri tekniikkalajit. Tietomalli sisältyy lähtökohtaisesti kaikkiin suunnitelmiimme.

Tietomalli ei sisällä visuaalisesti todenmukaista ympäristön esitystä, eikä pelkkä tietomalli sellaisenaan havainnollista suunnitelmaa kaikille sidosryhmille. Jotta vuorovaikutus olisi kokonaisvaltaista, pitää tieto visualisoida kaikille ymmärrettävään muotoon. 

Tutustu seuraavaksi havainnetietomalliin ja esittelymalliin!

Havainnetietomalli: periaateratkaisut ympäristössään

Nimensä mukaisesti havainnetietomallin avulla voi tarkastella suunnitelmaa huomattavasti havainnollisemmin ja oikeassa kontekstissa. Pohjana säilyy oikea tekninen tietomalli, jota työstetään visuaalisempaan muotoon. Lisäksi suunnitelmamallit istutetaan todellisuusmallin päälle, joita teemme kuvaamalla kohteen dronella tai hyödyntämällä digitaalisia lähtötietoja.

Havainnetietomalli tukee päätöksentekoa, auttaa hahmottamaan hankkeen kokonaisuuden ja helpottaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Se toimii selkeänä ja informatiivisena esityksenä hankkeesta päättäjille, viranomaisille ja alueen asukkaille. Havainnetietomallia voi hyödyntää  esimerkiksi väylähankkeissa, kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Selainpohjaisen mallin avulla kohteen tarkastelu on helppoa niin läheltä kuin kaukaa eikä vaadi erillisiä ohjelmistoja.

Havainnetietomalli ei sisällä väylätekniikan lisäksi muita tekniikkalajeja, kuten liikenteenohjausta ja istutuksia.

Havainnetietomallia voidaan täydentää lisäominaisuuksilla tarpeen mukaan. Voimme esimerkiksi lisätä haluttuja rakenteita tai toteuttaa tarkemmin yksittäisiä kohtia. Lisäominaisuudet ovat saatavilla erilliseen hintaan.

Lopputuote: Selainpohjainen malli + havainnekuvat
Kiinnostuitko? Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme.

Esimerkkejä havainnetietomalleista:

Esittelymalli: kohti syvempää todentuntua

Esittelymalli pyrkii todenmukaisuuteen. Se sisältää väylälinjojen lisäksi muiden tekniikkalajien malleja (liikenteenohjaus, istutukset, muut rakenteet) sekä rikastaa ympäristöä uusilla elementeillä (ympäristöolosuhteet, käyttäjät). Sisällön laajuudesta sovitaan aina hankekohtaisesti.

Esittelymalli tarjoaa visuaalisesti houkuttelevan ja helposti ymmärrettävän tavan esitellä hankkeen hyötyjä ja tavoitteita. Se auttaa päättäjiä, viranomaisia ja kuntalaisia ymmärtämään paremmin hankkeen laajuutta ja todellista käyttöä. Tämä lisää sidosryhmien kiinnostusta ja sitoutumista hankkeeseen, edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja parantaa hankkeen laatua.

Lopputuote: Video + kevennetty virtuaalimalli (.exe) + laadukkaat kuvat
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Esimerkkejä esittelymalleista:

Yhteyshenkilöt

Visualisointi

Matti Räty

Tietohallintojohtaja
Puh. 046 856 5833
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Jussi Vikström

Visualisoinnin asiantuntija, valaistussuunnittelija
Puh. 040 7489 920
etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi