Referenssit

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä sekä kotimaiselle että kansainväliselle liikenteelle.

Kehä III:n liikenteessä on toimivuusongelmia nykyisin etenkin liittymiskaistojen kohdilla, koska lyhyet kaistat eivät mahdollista sujuvaa liittymistä Kehä III:n liikennevirtaan. Linja-autopysäkeiltä puuttuvat hidastus- ja kiihdytysosuudet. Kehä III:n nykyinen välityskyky ei riitä palvelemaan ennustettua liikennekuormituksen kasvua. Palvelutason laskiessa väylä ruuhkautuu entisestään, jolloin myös matka-ajan ennustettavuus heikkenee. Ongelmat ilmenevät myös kaistanvaihto- ja peräänajo-onnettomuuksina.

Olemme Finnmap Infra–Ramboll -työyhteenliittymänä mukana tässä hankkeessa.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:

  • 8 uutta siltaa ja 2 korjattavaa siltaa
  • 2,4 km meluaitaa ja -kaidetta
  • 1 uusi eritasoliittymä
  • Puupaalutetun paalulaatan korjaus, paljon paalulaatan suunnittelua
  • Erilliset rampit joukkoliikenteen linja-autoille

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennetaan uusi katu, joka toimii kiertotienä hankkeen aikana. Tien pohjarakenne korjataan perusteellisesti kunnostamalla etelänpuoleisen ajoradan vaurioitunut paalulaatta. Sänkiniityn sillat sekä Hämeenkylän läntiset risteyssillat (Vihdintien sillat) uusitaan. Vihdintien lännenpuoleisia ramppeja parannetaan. Askiston kohdalla parannetaan myös melusuojausta rakentamalla Kehä III:n pohjoisen ajoradan viereen 3,5 metriä korkea meluseinä, joka suojaa Tulvaniityntien varrella sijaitsevia omakotitaloja tieliikenteen melulta. Joukkoliikenteen nopeutta ja toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla eritasoliittymän yhteyteen erilliset rampit linja-autoille sekä kehittämällä pysäkkijärjestelyjä ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Tilaaja: Väylävirasto