Referenssit

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii

Lue lisää »

Valtatie 12 välillä Uusikylä-Tillola

Valtatien 12 Lahti–Kouvola yhteysväli on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se kuuluu TEN-T Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon sekä päätieverkon toimintalinjojen mukaisiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Valtatie

Lue lisää »

Arolammin eritasoliittymä

2.2.2016 Riihimäelle rakennettava Arolammin eritasoliittymä  muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.  Eritasoliittymä sijoittuu Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän puoliväliin. Rakennustyöt

Lue lisää »

Klaukkalan ohikulkutie

Maantie 132 (Klaukkalantie) toimii noin 17 000 asukkaan Klaukkalan taajaman sisääntulotienä sekä yhteytenä valtatieltä 3 Lopen suuntaan. Tiellä on selkeät työmatkaliikenteen ruuhkahuiput. Ruuhkautuminen on siirtänyt

Lue lisää »

Tuusulanväylän (kt 45) parantaminen

Finnmap Infra laati yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa tiesuunnitelman Tuusulanväylän parantamisesta rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit. Suunnitelman tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun poikittaissuuntaisten joukkoliikenneyhteyksien vaihtomahdollisuuksia. Suunnittelualue

Lue lisää »