Referenssit

Valtatie 12 välillä Uusikylä-Tillola

Valtatien 12 Lahti–Kouvola yhteysväli on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se kuuluu TEN-T Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon sekä päätieverkon toimintalinjojen mukaisiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin.

Valtatie 12 ei täytä Suomen pääteille asetettuja liikenteen palvelutasotavoitteita. Puutteita on liikenteen laatutasossa ja sujuvuudessa, liikenneturvallisuudessa sekä liikenteenympäristöhaitoissa (pohjavesi ja melu).  Olemme laatineet tiesuunnitelman yhteistyössä Afry Finlandin (ent. Pöyry) kanssa.

Hankkeeseen liittyvät myös seuraavat toimenpiteet:
• Ensivaiheessa valtatie rakennetaan osittain keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 kaistaa).
• Uudenkylän eritasoliittymää parannetaan, Kausalaan ja Tillolaan rakennetaan eritasoliittymät sekä 1. vaiheessa Hiisiön ja Jokuen kohdalle rakennetaan kanavoidut tasoliittymät
• Valtatie rakennetaan uudelle linjaukselle Uudenkylän, Arolan, Kausalan ja Siperianmäen kohdilla
• Meluvallit, -seinät ja -kaiteet
• Pohjavesialueiden suojaus
• Riista-aidat ja vihersillat
• Pysäköintialueet ja joukkoliikenteenpysäkkijärjestelyt

Valtatie 12 parannetaan korkealuokkaiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi keskikaiteelliseksi ja eritasoliittymin varustetuksi ohituskaistatieksi. Toimenpiteet parantavat etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta sekä lyhentävät matka-aikaa koko osuudella keskimäärin kuusi ja puoli minuuttia. Suunnitelmassa nykyinen valtatie jää pääosin rinnakkaistieksi, mikä vähentää valtatien häiriöherkkyyttä sekä parantaa jalankulku-, pyöräily- ja paikallisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

____________________
Katso hankkeen esittelyvideo