Referenssit

Kehä III Askiston kohdalla

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä Naantalista Vaalimaalle. Lisäksi yhteys kuuluu EU:n TEN-T Skandinavian Välimeren ydinverkkokäytävään. E18 yhdistää Etelä-Suomen kaupungit ja satamat sekä lentoasemat ja toimii

Lue lisää »

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan parantaminen osana liikennejärjestelmää Jeppaksen alueella sisältäen Hampaksentien tasoristeyksen korvaamisen alikäytävällä, Ylikylänpuron ratasillan uusimisen sekä radan stabiliteetin parantamisen suunnittelualueella näihin liittyvine kuivatus-

Lue lisää »

Valtatie 12 välillä Uusikylä-Tillola

Valtatien 12 Lahti–Kouvola yhteysväli on tärkeä osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa ja se kuuluu TEN-T Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon sekä päätieverkon toimintalinjojen mukaisiin raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Valtatie

Lue lisää »

Luumäki – Imatra tavara, ratasuunnitelma

Luumäen ja Imatran tavara-aseman välinen rata kuuluu Suomen vilkkaimmin liikennöityihin yksiraiteisiin rataosuuksiin. Osuudella liikkuu paljon tavaraliikennettä, jonka määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina. Laadimme WSP:n alikonsulttina ratasuunnitelmaa

Lue lisää »

Clarion-tornihotelli, Jätkäsaari

Helsingin Länsisataman uusi maamerkki, 16-kerroksinen Clarion-hotelli kohoaa keskellä Jätkäsaaren historiallisia satamarakennuksia ja uljaita merimaisemia. Rakennus koostuu kahdesta tornista, joista korkeampi yltää 78 metriin, sekä kunnostetusta

Lue lisää »

Tuusulanväylän (kt 45) parantaminen

Finnmap Infra laati yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa tiesuunnitelman Tuusulanväylän parantamisesta rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit. Suunnitelman tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun poikittaissuuntaisten joukkoliikenneyhteyksien vaihtomahdollisuuksia. Suunnittelualue

Lue lisää »

Länsimetro, Ruoholahti – Matinkylä

Tavoitteena on kansainvälisessä vertailussa kärkitasoa edustava nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisin mielin. Ratasuunnittelun osalta Finnmap Infra vastaa

Lue lisää »

Oikorata Kerava-Lahti

Suunnitteluosuudet MRU3 Luhtikylä-Hakosilta, MRU5 Hirvihaara- Kaukalampi ja MRU6 Ristikytö-Haarajoki , rakentamissuunnittelu ja tiejärjestelyt Oikoradan suunnitteluosuudella Hirvihaara-Kaukalampi (MRU5) on korostunut vaativien pohjanvahvistustoimenpiteiden suuri määrä sekä työnaikaiset

Lue lisää »