Referenssit

Luumäki – Imatra tavara, ratasuunnitelma

Luumäen ja Imatran tavara-aseman välinen rata kuuluu Suomen vilkkaimmin liikennöityihin yksiraiteisiin rataosuuksiin. Osuudella liikkuu paljon tavaraliikennettä, jonka määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina.

Laadimme WSP:n alikonsulttina ratasuunnitelmaa Luumäki–Imatra tavara -radan perusparantamiseksi. Suunnittelemme hankkeen kaksoisraideosuuden Joutsenon ja Imatran tavara-aseman välillä. Osuus sisältää rata- ja geosuunnittelun lisäksi mm. 18 sillan suunnittelun, josta vastaa Sweco Rakennetekniikka. Ratasuunnitelma laaditaan tietomallipohjaisesti.

Perusparantamisella säilytetään rataosan nykyinen palvelutaso ja turvataan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Suunnitelman toimenpiteillä mahdollistetaan henkilöliikenteen nopeuden kasvattaminen tasoon 160–200 km/h ja akselipainon nosto 25 tonniin.