Referenssit

Kruunusillat, raitiotien ratasuunnitelma

Kruunusillat-hankkeessa toteutetaan merialueen ylittävä joukkoliikenneyhteys
Helsingin keskustan ja Laajasalon kaupunginosan välille.
Ratasuunnitelma käsittää noin 10 kilometrin pituisen uuden raitiotieyhteyden,
joka ulottuu Helsingin keskustasta Kalasataman ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon.
Raitiotie kulkee kolmea siltaa pitkin, joista Kruunuvuorensilta tulee toteutuessaan
olemaan Suomen pisin silta (n. 1 200 m).

Hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuvat ja tehokkaat
joukkoliikenneyhteydet keskustaan. Ennusteiden mukaan uudella raitiotiellä tulee
olemaan päivittäin keskimäärin 37 000 matkustajaa.

Kruunusillat raitiotien linjaus
Havainnekuva Merihaansillasta, Pontek Oy