Referenssit

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan parantaminen osana liikennejärjestelmää Jeppaksen alueella sisältäen Hampaksentien tasoristeyksen korvaamisen alikäytävällä, Ylikylänpuron ratasillan uusimisen sekä radan stabiliteetin parantamisen suunnittelualueella näihin liittyvine kuivatus- ja yksityistiejärjestelyineen.

Rakentamissuunnitelma-alue käsittää radan pituussuunnassa alueen Kirkkonummen ratapihan länsipäästä (Nummitieltä) Karlbergintien alikulkusillalle. Pohjois-eteläsuunnassa alue käsittää radan lähiympäristön, tiejärjestelyitä koskevat alueet ja ratasuunnitelman vaikutusalueet.