Referenssit

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Pukkila

Turun kehätie (kantatie 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä Naantalin satamasta kohti Vaalimaata. Laadimme rakentamissuunnitelmat Turun kehätien parantamishankkeen toiseen vaiheeseen, jossa työt keskittyvät kehätien osuudelle Kausela-Pukkila sekä valtatielle 10 välille kehätie-Kaarinantie.

Hanke toteutetaan Suunnittele ja toteuta- urakkamallilla. Rakentaminen käynnistyi kesällä 2020 ja hanke valmistuu vuonna 2023.

Turun kehätie rakennetaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä. Parannettavan osuuden kokonaispituus on 6 km. Lisäksi hanke sisältää 2 eritasoliittymää sekä muita maanteitä, katuja, jalankulku- ja pyöräteitä ja yksityisteitä. Aurajoen ylittävät sillat korjataan.

Alueella on erittäin vaativat pohjaolosuhteet. Pohjamaa vaihtelee 40 metriä syvistä savikoista avokallioalueisiin. Kolme alueelle suunniteltua alikulkua sijoittuu syvälle savikolle. Ne suunniteltiin perustettavaksi määrämittaisten stabilointipilareiden varaan. Uudet ja levennettävät tiepenkereet perustettiin pehmeiköillä pääosin kevennysten varaan. Paikoin käytettiin myös stabilointia ja muutama paalulaattakin alueelle suunniteltiin.

Sippaan risteyssillan läheisyyteen suunniteltiin hulevesiallas. Lisäksi suunniteltiin liito-oravien kulkuyhteyksiä ja pieneläinputkia.

Urakoitsija: Kreate Oy
Tilaaja: Väylävirasto