Referenssit

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Pukkila

Turun kehätie (kantatie 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä Naantalin satamasta kohti Vaalimaata. Laadimme rakentamissuunnitelmat Turun kehätien parantamishankkeen toiseen vaiheeseen, jossa työt keskittyvät kehätien osuudelle Kausela-Pukkila sekä valtatielle 10 välille kehätie-Kaarinantie.

Hanke toteutetaan Suunnittele ja toteuta- urakkamallilla. Rakentaminen käynnistyi kesällä 2020 ja hanke valmistuu vuonna 2023.

Turun kehätie rakennetaan nelikaistaiseksi Kauselan ja Pukkilan välillä. Parannettavan osuuden kokonaispituus on 6 km. Lisäksi hanke sisältää 2 eritasoliittymää sekä muita maanteitä, katuja, jalankulku- ja pyöräteitä ja yksityisteitä. Aurajoen ylittävät sillat korjataan. Alueella on erittäin vaativat pohjaolosuhteet.

Sippaan risteyssillan läheisyyteen suunniteltiin hulevesiallas. Lisäksi suunniteltiin liito-oravien kulkuyhteyksiä ja pieneläinputkia.

Urakoitsija: Kreate Oy
Tilaaja: Väylävirasto