Referenssit

Maantien 140 Järvenpään kiertoliittymä

Vanhan Lahdentien ja Sipoontien ruuhkainen nelihaaraliittymä rakennettiin kiertoliittymäksi Järvenpäässä. Samalla parannettiin joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä.

Tieympäristösuunnittelun tavoitteena oli liittää väyliin kohdistuvat muutokset osaksi nykyistä maisemaa. Kiertoliittymässä tieympäristösuunnittelua määritti paljon kiertosaarekkeen halkaiseva erikoiskuljetusreitti. Kasvillisuus ja kovat pinnat/kiveykset suunniteltiin erikoiskuljetusreitin vaatimusten ehdoilla ja kiertoliittymässä käytettiin matalia pensasitutuksia ja kulutusta kestävää luonnonkiveä. Alikulkuun johtavan jalankulku- ja pyöräilyväylän ympäristöön tehtiin puuistutuksia.

Tilaajat: ELY-keskus ja Järvenpään kaupunki