Referenssit

Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä

Suunnittelualue sijaitsee lähellä Tampereen ja Kangasalan rajaa valtatiellä 12 (Lahdentie) noin 6 km luoteeseen Kangasalan keskustasta sekä noin 10 km itään Tampereen keskustasta. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kangasalan Vatialan asuinalue ja pohjoispuolella laaja metsäalue, jonne on suunnitteilla Lamminrahkan asuin- ja työpaikka-alue.

Hankkeen lähtökohtana on luoda valtatien 12 pohjoispuolelle tulevalle Lammirahkan ja Ojalan asuinalueelle sekä ympäröiville muille täydennysrakennettaville alueille toimivat liikenteelliset edellytykset.

Valaistus toteutetaan maakaapeloiduin metallipylväin ja ledivalaisimin. Rampeilla käytetään NE-luokan väistyviä varrettomia pylväitä. Valtatien ramppien valaistus kytketään ELY:n hallinnoimaan valaistukseen. Valtatien 12 uusittava valaistus liittyy suunnittelualueen kummassakin päässä nykyiseen valaistukseen.