Referenssit

Klaukkalan kehätie

Suunnittelimme valtatien 3 ja maantien 132 välille Klaukkalan keskustaajaman kiertävän, 7,5 kilometrin pituisen ohikulkutieyhteyden. Hanke sisälsi mm. neljä eritasoliittymää, joukkoliikenteen ratkaisut, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä eritasoratkaisut maankäytön edellyttämässä laajuudessa. Laadimme hankkeen tiesuunnitelman ja toimimme suunnittelijana myös rakentamisvaiheessa. Tie avattiin liikenteelle syksyllä 2020.

Tieympäristön ratkaisuissa huomioitiin ekologiset käytävät, liito-oravien kulkuyhteydet ja eläinalikulut. Hankkeeseen sisältyi useita kiertoliittymiä, joissa oli mukana ympäristöaiheita. Melusuojauksiin toteutettiin aaltoileva graafinen betonikuviointi.

Tilaaja: Väylävirasto ja Uudenmaan ELY-keskus

Urakoitsija: Kreate Oy