Referenssit

Tuusulanväylän (kt 45) parantaminen

Finnmap Infra laati yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa tiesuunnitelman Tuusulanväylän parantamisesta rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit. Suunnitelman tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun poikittaissuuntaisten joukkoliikenneyhteyksien vaihtomahdollisuuksia.

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin Tuomarinkylässä, Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien risteyskohdassa. Tuusulanväylä on moottoritie osana kantatietä 45. Tuusulanväylä alkaa Helsingin Käpylästä ja päättyy Tuusulan Hyrylään. Tuusulanväylä on merkittävä yhteys muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tuusulanväylä on myös Helsingin toiseksi vilkkain sisääntuloväylä ja sitä pitkin liikennöi useita joukkoliikenteen linjoja.

Suunnitelma palvelee Tuusulanväylää pitkin kulkevan etelä-pohjoissuuntaisen linja-autoliikenteen ja länsi-itäsuuntaisen uuden runkolinjan 560 välisiä vaihtomahdollisuuksia. Runkolinjan reitti kulkee Rastilasta Vuosaaren, Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen. Reitin pituus on noin 28 kilometriä. Suunnitelma liittyi pääkaupunkiseudun poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämishankkeeseen ja se rahoitettiin osana Runkolinja 560 -hanketta.

Suunnitelma sisältää vaihtopysäkkien suunnittelun Tuusulanväylälle (Kt45) ja niihin liittyvien kolmansien kaistojen suunnittelun. Tuusulanväylän siltoja levennetään uusien pysäkki- ja kaistajärjestelyjen johdosta. Yhdyskunnantielle ja Vanhalle Tuusulantielle suunniteltiin runkolinjaa 560 palvelevat linja-autopysäkit. Tuusulanväylän pysäkkien ja alemman katuverkon pysäkkien vaihtomahdollisuudet huomioitiin suunnittelemalla jalankulkuyhteydet pysäkeille.

Pohjaolosuhteet olivat hankealueella vaihtelevat. Kaistojen levennykset osuivat pääosin pehmeikköalueelle. Jotta kaistojen levennykset eivät painuisi nykyistä tiepengertä enempää, suunniteltiin levennysten kohdille vaahtolasikevennys. Kaistojen levennykset vaativat myös kahden sillan leventämistä, joista toinen vaati työnaikaista tuentaa, jotta työnaikainen liikenne saatiin toimimaan sujuvasti.

Tiesuunnitelman yhteydessä tutkittiin alueen melutasot sekä suunniteltiin toimenpiteet asuinalueiden meluhaittojen torjumiseksi.

Hankkeen kustannusarvio oli vuoden 2013 hintatasossa noin 3,7 milj.€.

Tässä hankkeessa Finnmap Infran asiantuntemusta on tarvittu tie-, katu- ja aluesuunnittelussa, geotekniikassa, meluntorjunnan suunnittelussa, maisemasuunnittelussa sekä liikenteenohjauksen suunnittelussa.